Photobox Project:

Иновативна услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки.

EU flag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Photobox: Иновативна услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки

Начало: 16.11.2018 Край: 16.11.2020

Проектът “Иновативна услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки” (BG16RFOP002-1.005-0163) се финансира от Европейския фонд за регионално развитие” по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Финансиране

Европейски фонд за регионално развитие: 361 203.94 лв. Национално финансиране: 63 741.88 лв. Общ бюджет на проекта: 542 093.65 лв.

Резюме и цели на проекта

Проектът Photobox цели разработването на базирана в облака технология като услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки. Предлаганата иновационна услуга, предоставя безпрецедентно в световен мащаб решение за автоматично разпознаване, анализ и организация на персонални снимки, подходящо за широк спектър от бизнес клиенти като телекоми, мобилни оператори, социални мрежи, медийни платформи и други, управляващи много големи масиви изображения на крайни потребители. Проектът ще позволи създаването на оптимизирана технолия и услуга надграждаща технологичните решения на Имагга Технолъджис ООД за автоматично категоризация и анотация на снимки и за разпознаване и клъстеризация на снимки, съдържащи лица на хора.

За контакт: д-р Ставри Николов, директор изследователска дейност (stavri.nikolov@imagga.com)

Отворени работни позиции по този проект: