Tagging Categorization Cropping Color Extraction Visual Search Custom Training Custom Model Face Recognition Object Localization Text Recognition Press Media Kit Advertising Blog Careers Commerce and Retail Contacts Hardware IoT Media and Entertainment On-Premise Projects Real Estate Research Publications Team Technology and Cloud

Photobox Project:

Иновативна услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки.

EU flag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Photobox: Иновативна услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки

Начало: 16.11.2018 Край: 16.11.2020

Проектът “Иновативна услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки” (BG16RFOP002-1.005-0163) се финансира от Европейския фонд за регионално развитие” по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Финансиране

Европейски фонд за регионално развитие: 361 203.94 лв. Национално финансиране: 63 741.88 лв. Общ бюджет на проекта: 542 093.65 лв.

Резюме и цели на проекта

Проектът Photobox цели разработването на базирана в облака технология като услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки. Предлаганата иновационна услуга, предоставя безпрецедентно в световен мащаб решение за автоматично разпознаване, анализ и организация на персонални снимки, подходящо за широк спектър от бизнес клиенти като телекоми, мобилни оператори, социални мрежи, медийни платформи и други, управляващи много големи масиви изображения на крайни потребители. Проектът ще позволи създаването на оптимизирана технолия и услуга надграждаща технологичните решения на Имагга Технолъджис ООД за автоматично категоризация и анотация на снимки и за разпознаване и клъстеризация на снимки, съдържащи лица на хора.

За контакт: д-р Ставри Николов, директор изследователска дейност (stavri.nikolov@imagga.com)

ОБЯВА ЗА ПОРЪЧКА ЗА „СЪБИРАНЕ НА СНИМКИ ЗА ТРЕНИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛНИ СНИМКИ“ (JANUARY 16, 2020)